á
Krejčovství Praha, Opravy a úpravy oděvu Praha, Zakázkove šití  Praha, Půjčovna svatebních satů Praha, Svatební saty Praha7.
á
á
á
á
á
Krejčovství a půjčovna svatebních šatů, Praha 7, Bubenská 3/421, Holešovoce, 170 00
á
á
á
á
á
á
á áá
á
á
á

Opravy oděvu váPraze, zkrácení kalhot váPraze.

krejčovství praha ,opravy odevu praze, šití na mítu praha.Je dobře známo, že prázdniny jsou časem naácestování -áproáněkoho jeátoávýlet doájiného města, proáněkoho doájiné zemi, aáněkdo hledá dobrodružství naájiném kontinentu. Při cestování získáváme nové zážitky aázkušenosti, odpočíváme siáodákaždodenních problémů aábudujeme plány doábudoucna, porovnáváme své město sámístem, kdeápobýváme jenádočasně, aásvůj styl života seáživotem místních obyvatel. Aákaždá cesta, stejně jako život, seáskládá zeástovek malých okamžiků, momentálních zážitků aánepředvídatelných malicherností. Iánaácestách nás potkávají potíže seázdravím, vyvolané změnou časového pásma, jídelníčku nebo klimatu, seásprávným načasováním nebo iásápoškozením naších věcí. Díky tomu, že takové problémy nás potkají vánovém prostředí, hned seánám zdají větší aázávaznější. Kdeámáte hledat pomoc?
Přijedete-li doáČeské Republiky aáocitněte-li seáváPraze, najdete vátomto městě, vásrdci Europy mnoho rusky mluvicích obyvatel. Spousta zánich má vlastní firmy aásáradostí Vám pomůžou vyřešit problémy sádopravou, krejčovství praha , opravy odevu praze, šití na mítu praha.zdravím nebo opravou oblečení váPraze. Ceny zaátyto služby, jsou oáněco nižší než vásousedním Rakousku nebo Německu, aáturistům záIzraele připadají jako zápohádky. Například zkrátit kalhoty váPraze můžete zaá200áaž 220áKč, 100áKč zaplatíte zaázašití díry, aázáplata naáoblíbených riflích Vám stane pouhých 180ákorun. Zpravidla ruské ateliéry váPraze pracují odárána doávečera, což umožňuje odevzdat věc ráno aávyzvednout jiáuž tenávečer. VáPraze tuto službu zajištují pouze ruské společnosti, jiné dělají stejnou práci seázkrácení kalhot minimálně 3áaž 4ádny.
Důležité jeávědět předem, že zdeájeámožnost siávyužit opravy aáúpravy oděvů váPraze ,ánebo koupit nové oblečení aáušit hoánaámíru, zkrátit nebo prodloužit oblečení váPraze. Můžete být váklidu, protože nicáVás nepřekvapí aábudete vypadat skvělé.á

Opravy oděvu váPraze, zkrácení kalhot váPraze.á

á
á
á

á
á
в­ÓÝŔ÷ű 01 02á204080
á
á
á